Parduodamo NT reklama

Rengiame reklaminius skelbimus, siekdami parduoti Jūsų nekilnojamąjį turtą. Jei reikia, surenkame papildomą reklaminę medžiagą (nuotraukas, buto ar namo planą, trumpą objekto aprašymą). Esant poreikiui, pagaminame ir objekto teritorijoje įrengiame reklaminę iškabą.Mūsų pasiūlymai bei skelbimai pasirodo visų svarbiausių nekilnojamojo turto portalų pagrindiniuose puslapiuose , bei pagrindiniuose dienraščiuose ir NT žurnaluose.Mes užtikriname tai, kad Jūsų nekilnojamasis turtas bus parduotas greitai ir efektyviai.

Derybų vykdymas

  • organizuojame derybas dėl sandorio kainos, atitinkančios kliento interesus;
  • tariamės dėl sąlygų nuosavybės perleidimui;
  • derimės dėl preliminarios sutarties sąlygų ir paruošiame jų pasirašymui;
  • organizuojame sandorio patvirtinimą pas notarą;
  • užtikriname teisinį sandorio korektiškumą.

Banko paslaugos

Padedame sutvarkyti paskolų klausimus visuose bankuose.

Padedame gauti paskolas, net jei klientai gauna algą kita valiuta, ne eurais.

Dokumentų paruošimas

  • gauname reikiamus dokumentus;
  • tikriname dokumentų autentiškumą bei teisėtumą.

Konsultacijos

Konsultuojame ir tarpininkaujame investicijų klausimais. Padedame įgyvendinti investicinius projektus.